Wyprowadzanie zaległości

Usługa przeznaczona jest dla firm z zaniedbaną dokumentacją finansowo-księgową. Jej zakres obejmuje przede wszystkim precyzyjny audyt prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także opracowanie i wdrożenie profesjonalnych działań mających na celu wyprowadzenie przedsiębiorstwa z zaległości księgowych.
 

W ramach świadczonych przez nas usług przy wyprowadzaniu zaległości w szczególności oferujemy:

  • pomoc w przywracaniu stabilności finansowej i rachunkowej
  • uzupełnianie braków w dokumentacji
  • poprawianie błędnych zapisów w księgach
  • dekretowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości
  • doradztwo w zakresie unikania zaległości
  • doradztwo w zakresie obowiązków, podatków, składek itd.