Ubezpieczenia

Proponujemy Państwu następujące Ubezpieczenia:


UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
• ubezpieczenie OC
• ubezpieczenie AC
• ubezpieczenie NW
• ubezpieczenie Assistance
• Zielona Karta (OC za szkody spowodowane poza granicami RP)
• Pakiety Ubezpieczeniowe
 
UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I OSOBOWE
• ubezpieczenia NNW
• ubezpieczenia Ochrony Prawnej
• ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej
• ubezpieczenia Domów i Mieszkań
• ubezpieczenia Domu w Budowie
• ubezpieczenia Domu Letniskowego
• ubezpieczenia Mienia od kradzieży z włamaniem rabunku dewastacji i żywiołów
 
UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY
• ubezpieczenie kosztów leczenia
• ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie
 
UBEZPIECZENIA ROLNE
 
UBEZPIECZENIA FINANSOWE
• gwarancje przetargowe
• gwarancje należytego wykonania
 
UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE
• terminowe ochrona ubezpieczenia na życie
• ubezpieczenia grupowe