Księgowość uproszczona

Dla firm rozliczających się na zasadach ogólnych lub wybierających podatek liniowy oferujemy prowadzenie książki przychodów i rozchodów.
Usługa ta obejmuje wszystkie działania związane z prowadzeniem dokumentacji firm oraz rozliczaniem jej w Urzędzie Skarbowym.
 

W ramach świadczonych przez nas usług uproszczonej księgowości w szczególności oferujemy:

  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ewidencji ryczałtowych
  • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług
  • rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne właścicieli
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych

 

Oferta Biura